CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT ỨNG DỤNG QUỐC TẾ
Sơ đồ tổ chức

Với đội ngũ cán bộ nhân viên, Công ty IPECO đã tạo một môi trường làm việc hấp dẫn, vừa sản xuất kinh doanh vừa tham gia đóng góp tích cực vào các hoạt động phát triển cộng đồng.

Sau đây là Sơ đồ tổ chức của Công ty IPECO:
 
IPECO

/
Công ty Cổ phần Kỹ thuật Ứng dụng Quốc tế (IPECO., JSC)
VPGD: Biệt thự số 2, dãy TT3C, khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: +(84) 24 3665 8618| Fax: (+84) 24 3665 8622
Email: sales@ipeco.com.vn 
Website: http://www.ipeco.com.vn

HỖ TRỢ